Blog

Czy wiecie,że nauka matematyki w 2plus2 jest bardzo skuteczna? Jeśli jeszcze nie, to pochwalimy się, że 4 naszych wieloletnich uczniów dostało się do elitarnej 7 klasy w najlepszej szkole w Polsce - SP 6, właśnie powstałej przy zespole LO 13 i GM 16 w Szczecinie. To zasługa ich, a także naszej metody i naszych nauczycieli
http://www.13lo.szczecin.pl/info/klasy-eksperymentalne
Opublikowano: 13.08.2017